I. ISERSC/Konya / Anasayfa

I. ISERSC/Konya, Anasayfa


1. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi (ISERSC) Kongre Programına buradan ulaşabilirsiniz.

Değerli Akademisyenler ve Öğrenciler,

1. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi 12-13 Ekim 2017 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Konya’da gerçekleştirilmiştir. Uluslararası nitelikte olan kongrenin amacı belirlenen alanlarda çalışan genç araştırmacılar ve akademisyenler için fikirlerini, araştırma sonuçlarını ve tecrübelerini paylaşabilecekleri bir ortam yaratmak, öğrencileri akademik anlamda desteklemek ve güncel bilimsel gelişmeler üzerine kültürel bir tartışma platformu oluşturmaktır. 

Alanında önde gelen, seçkin akademisyenlerin ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleşen kongreye, İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Ekonometri vb. alanlarda öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile akademisyenler başvurmuştur. Kongreye gönderilen her çalışmada en az bir yazarın lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması zorunluludur.

Kongrenin dili İngilizce ve Türkçe’dir. Kongreye gönderilen çalışmalar ilgili alanda uzman 2 hakem tarafından değerlendirilmiştir. Kongrede tam metin olarak sözlü sunulan tüm bildiriler online ortamda yayımlanan tam metin bildiri kitabında basılmıştır. Ayrıca Kongre’de bilim kurulu tarafından seçilen çalışmalara en iyi bildiri ödülü verilmiştir. Kongrede kabul edilen özet bildiri sayısı 119, tam metin sayısı ise 87’dir.

ISERSC Düzenleme Kurulu