IV. ISERSC/Çevrimiçi / Anasayfa

IV. ISERSC/Çevrimiçi, Anasayfa


4. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi (ISERSC) Kongre Programına buradan ulaşabilirsiniz.

Değerli Akademisyenler ve Öğrenciler,

4. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi 29-30 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Uluslararası nitelikte olan kongrenin amacı belirlenen alanlarda çalışan genç araştırmacılar ve akademisyenler için fikirlerini, araştırma sonuçlarını ve tecrübelerini paylaşabilecekleri bir ortam yaratmak, öğrencileri akademik anlamda desteklemek ve güncel bilimsel gelişmeler üzerine kültürel bir tartışma platformu oluşturmaktır.

Alanında önde gelen, seçkin akademisyenlerin ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleşecek olan kongreye, İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Ekonometri vb. alanlarda öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile akademisyenler başvurmuştur.  Kongreye gönderilen her çalışmada en az bir yazarın lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması zorunludur.

Kongrenin dili İngilizce ve Türkçe’dir. Kongrede tam metin olarak sözlü sunulan tüm bildiriler online ortamda yayımlanan tam metin bildiri kitabında basılmıştır. Kongrede kabul özet bildiri sayısı 84, tam metin sayısı ise 56’dır.

ISERSC Düzenleme Kurulu