0%

Yazım Kuralları

Home / Yazım Kuralları

Makale Şablonu indirmek için tıklayınız

  1. GENEL HATLAR
  Çalışmanızda yazım, noktalama ve atıf/referans kurallarına uymanız çalışmanızın daha hızlı yayına hazır hale gelmesi için büyük önem arz etmektedir. Çalışmalar, "Office Word" programında A4 boyutlarında hazırlanmalıdır. Çalışmanın tamamında Garamond yazı karakteri kullanılmalıdır. Çalışmanın genelinde yazı tipi boyutu 11 punto olmalıdır, bunun haricinde 9 ve 16 punto olması gereken bölümler de (makale başlığı, öz, abstract, künye, dipnot, görsel öğe altındaki kaynak ve açıklamalar) vardır. Bu bölümlerle alakalı açıklamalara ilerleyen başlıklarda yer verilecektir. Çalışmanın tamamında paragraf girintisi 0 (sıfır) olmalıdır, hiçbir yerinde paragraf başı yapılmamalıdır. Çalışmanın tamamı (yazar adı soyadı bölümü hariç) iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Çalışmanın tamamı tek satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Çalışmanın tamamında kenar boşluğu üstten alttan, sağdan ve soldan 2,5 cm, cilt payı 0 cm olmalıdır. Çalışmanın herhangi bir yerinde ilave boş satır bırakılmamalıdır. Paragraftan önce ya da sonra eklenecek boşluklarla alakalı (nk değeri olarak) açıklamalara ilerleyen başlıklarda yer verilecektir. Çalışmanızın İngilizce olması durumunda, şablonda yer alan ve yazım kılavuzunda belirtilen Makale Başlığı kısmına İngilizce başlık, İngilizce Başlık kısmına ise Türkçe başlık yazılmalıdır. Öz ve Abstract’ın yerleri değiştirilmelidir. Çalışmanıza ait dosyayı her defasında makale başlığının ilk üç kelimesini ve yüklenme tarihini içerecek ve her kelime arasında alt çizgi (“_”) olacak şekilde Türkçe karakter kullanmadan adlandırarak sisteme yüklemeniz gerekmektedir (Örn; Sosyal_Ekonomik_Arastirmalar_ 01.05.2020). Çalışmanızı sistemde yüklü olan şablon üzerinden yazmanız büyük ölçüde kolaylık sağlayacaktır.  
  1. BAŞLIKLAR
  Çalışmada kullanılacak başlıklar şablonda ana hatlarıyla (punto, boşluk, büyük/küçük harf, kalınlık, italik, renk) stil olarak kaydedilmiştir. Sayfa altlarında başlık ve altındaki metnin toplamda 3 satırdan az olması durumunda başlık yeni sayfadan başlamalıdır. Başlıklar şablonda bunu sağlayacak şekilde stil olarak kaydedilmiştir. Çalışmada kullanılacak başlıklara ait detaylar ve farklılıklar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
  Başlık Punto Boşluk (Önce-Sonra) Numara Ek Özellikler
  Makale Başlığı (Türkçe) 16 12-12 Yok Büyük Harf / Renkli (Mavi)
  Makale Başlığı (İngilizce) 11 12-12 Yok Büyük Harf / İtalik
  Öz-Abstract 11 12-12 Yok Büyük Harf
  Giriş-Sonuç 11 12-12 Numaralı (1.) Büyük Harf
  Ana Başlık (1. Düzey) 11 12-12 Numaralı (1.) Büyük Harf
  Alt Başlık (2. Düzey) 11 12-12 Numaralı (1.1) Her Sözcüğü Büyük Harfle Başlat
  Alt Başlık (3. Düzey ve sonrası) 11 12-12 Numaralı (1.1.1.) Her Sözcüğü Büyük Harfle Başlat / İtalik
  Kaynakça 11 12-12 Yok Büyük Harf
  1. GENEL METİN ÖZELLİKLERİ
  Ana metin (giriş bölümünden itibaren); Garamond, 11 punto, paragraf girintisi olmadan, iki yana yaslı ve tek satır aralığında yazılmalıdır. Paragraftan önce 0 nk, sonra 6 nk boşluk bulunmalıdır. Giriş bölümü, yeterli miktarda boşluk olması durumunda, özet bölümünün devamında, ilk sayfadan başlatılmalıdır. Gerektiğinde, çalışmanın herhangi bir yerine, dipnot eklenebilir. Dipnotlar 9 Punto ve İtalik olarak yazılmalıdır. Yazarların Adı ve Soyadı şu formatta yazılmalıdır: Adı SOYADI. Sadece bu bölümle sınırlı kalmak üzere metin sağa yaslanmalı, paragraftan önce ve sonra 12 nk boşluk bırakılmalıdır. Yazarlara ait künyeler yazılmadan önce her bir yazarın soyadından sonra gelmek ve a’dan başlamak üzere manuel olarak üst simge şeklinde küçük harfler yazılmalı, bu aşamada dipnot kullanılmamalıdır. Öz kısmının solunda yer alan kısımda her bir yazara ait üst simge şeklinde numaralarla başlamak ve sıralı olmak üzere künye bilgileri (Unvan, Üniversite, Bölüm, ORCID ve e-posta) yazılmalıdır. Şehir ve Ülke bilgisi de tercihen eklenebilir. Devamında sorumlu yazarın adı ve soyadı, makale türü, geliş ve kabul (editörler tarafından doldurulacak) tarihleri yer almalıdır. Dergimiz tarafından künye olarak adlandırılan bu bölüm; 9 punto, iki yana yaslı, tek satır aralığında, önce 0 nk sonra 0 nk boşluk olacak şekilde yazılmalıdır. Öz ve Abstract kısımları; 9 punto, iki yana yaslı, tek satır aralığında, önce 0 nk sonra 0 nk boşluk olacak şekilde yazılmalıdır. Öz kısmı, anahtar kelimeler ve JEL kodları hariç olmak üzere 150 kelimeyi kesinlikle geçmemelidir. En az 3, en fazla 5 adet anahtar kelime ve en az 1 adet JEL kodu yazılmalıdır. Öz kısmında çalışmanın amacı, yöntemi, bulguları ve sonuçlar kısa ve çarpıcı bir şekilde yer almalıdır.
  • Amaç - Bu çalışmanın yapılmasının sebepleri ve/veya yapılan çalışmanın amaçları nelerdir? Bu kısımda kısaca anlatılacaktır.
  • Yöntem - Bu makalenin yazılmasında ve/veya araştırmanın yapılmasında kullanılan metodoloji/yaklaşımlar/yöntemler (teorik/pratik) nelerdir? Bu kısımda kısaca anlatılacaktır.
  • Bulgular – Yapılan çalışmanın/araştırmanın temel bulguları nelerdir? Bu kısımda kısaca anlatılacaktır.
  • Sonuç – Yapılan çalışmanın/araştırmanın temel sonuçları ve sonuçların değerlendirmeleri (yorumları) nelerdir? Bu kısımda kısaca anlatılacaktır.
  3.1. Üst Bilgi ve Alt Bilgi Üst bilgi ve alt bilgi bölümleri, şablonda uygun şekilde dizayn edilmiştir ve makalenin hakem süreci tamamlandıktan sonra editörler tarafından güncellenecektir. 3.2. Görsel Öğeler Görsel öğelere ait “resim yazıları”nın her sözcüğü büyük harfle başlatılmalı, iki yana yaslı ve 11 punto olmalı, önce ve sonra 6 nk boşluk bırakmalıdır. Resim yazılarının başlık kısmı ile numaralı kısmı nokta ile ayrılmalı, numaralı kısım kalın yazılırken başlık kısmı normla yazılmalıdır (Örn; “Tablo 1. Görsel Öğelerin Sahip Olması Gereken Özellikler”) Görsel öğelerin altında yer alan açıklama ve/veya kaynak bilgisi 9 Punto olarak ve önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Ana metin içerisinde herhangi bir görsel öğeye ilişkin açıklama yapıldığında aşağıdaki/yukarıdaki gibi ifadeler kesinlikle kullanılmamalı, bunun yerine “Tablo 1”, “Şekil 1” gibi ifadeler tercih edilmelidir. Tüm görsel öğeler için aynı format kullanılmalıdır. Tablolar, şekiller, grafikler ve resimler ayrı ayrı ve sıralı olarak numaralandırılmalıdır. 3.3.1. Tablolara İlişkin Bilgiler Tablo içi metin tek satır aralığı ve 9 punto olmalı, önce ve sonra boşluk bırakılmamalıdır (0 nk). Satır/Sütun sayıları uygun şekilde değiştirilebilir. Satır/Sütun genişlikleri uygun şekilde değiştirilebilir. Ancak “Pencereye Otomatik Sığdır” Komutu seçilmelidir. Satır yüksekliği en az 0,5 cm olmalıdır. Metin ortaya (orta sol, dikey orta, orta sağ) hizalanmalıdır. Tabloda sadece yatay kenarlık olmalı, tüm dikey kenarlıklar silinmelidir. Bir sayfayı aşmayan tablolar (tablo altı kaynak ve açıklamalar dahil) aynı sayfada, bölünmeden yerleştirilmelidir. Mevcut sayfada yeterli boşluk olmaması sebebiyle sonraki sayfaya taşan tablolar yeni sayfadan başlatılmalı, mevcut sayfadaki boşluk (mümkünse) akış yeniden düzenlenerek doldurulmalıdır. Bir sayfayı aşan tablolar, bölünebiliyorsa bir üstteki açıklamalar dikkate alınarak iki ayrı tablo oluşturulmalı, bölünemiyorsa devam eden her bir sayfa için üstbilgi satırı yinelenmelidir. 3.3.1. Şekiller ve Diğer Görsel Öğelere İlişkin Bilgiler Şekillerin ve diğer görsel öğeler bir sayfayı aşmayacak (kaynak ve açıklamalar dahil) ve kenar boşluklarından dışarı taşmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Mevcut sayfada yeterli boşluk olmaması sebebiyle sonraki sayfaya taşan görsel öğeler yeni sayfadan başlatılmalı, mevcut sayfadaki boşluk (mümkünse) akış yeniden düzenlenerek doldurulmalıdır. Özellikle, şekiller çizildikten sonra tüm bileşenleri içerecek şekilde gruplandırılmalıdır.
  1. REFERANSLARIN/ALINTILARIN METİN İÇİ GÖSTERİMİ
  Referans verilen her çalışma kaynakçada yer almalıdır. Dergimiz metin içi referans sistemini kullanmaktadır. Yazarların referans/alıntı gösteriminde titizlikle hareket etmesi beklenmektedir. Dergimiz referans/alıntı gösterim stili olarak APA Altıncı Baskı’yı kullanmaktadır. Referans gösterimlerinde Office Word programının “Alıntılar ve Kaynakça” sekmesinin kullanılması gerekmektedir. Alıntılar statik metne çevrilmemelidir.
  1. KAYNAKLARIN KAYNAKÇADA GÖSTERİMİ
  Çalışma içerisinde referans verilmeyen hiçbir çalışmaya kaynakça yer verilmemelidir. Dergimiz kaynakça gösterim stili olarak APA Altıncı Baskı’yı kullanmaktadır. Kaynakça oluşturmada Office Word programının “Alıntılar ve Kaynakça” sekmesinin kullanılması gerekmektedir. Kaynakça statik metne çevrilmemelidir. Yazarların kaynakça hazırlamada titizlikle hareket etmesi beklenmektedir.