Düzenleme Kurulu

7. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi (ISERSC)

2-3 Mayıs 2024 BAKÜ/AZERBAYCAN

Düzenleme Kurulu Başkanı
        Prof. Dr. Ahmet AY

Düzenleme Kurulu Üyeleri

 • Prof. Dr. Haldun SOYDAL
 • Dr. Maqsud MİRZƏYEV
 • Aliye SÜLEYMANZADE
 • Cəvahirxanım MƏMMƏDOVA
 • Əlabbas AZADOV  
 • Fidan İSAZADE
 • Fuad AĞAMƏMMƏDLİ
 • İmanqulu MURADZADƏ
 • Mustafa AY
 • Mustafa Serdar ACAR
 • Mustafa TEK
 • Münəvvər HƏSƏNLİ
 • Nəriman XANƏHMƏDOV
 • Orxan ŞİRİNZADƏ
 • Sümeyye KOÇ