0%

Prof. Dr. Haldun SOYDAL,

Selçuk Üniversitesi İİBF /

Oturum Başkanı