0%

7. OTURUM – 22.12.2022 Perşembe 13:30

Home / 7. OTURUM – 22.12.2022 Perşembe 13:30
  22.12.2022 Perşembe 13:30
  7. OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Mustafa GERÇEKER
  Ömer Kocaman DİJİTAL BANKACILIK VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİM SÜRECİ
  Şerife Karaman TR 71 BÖLGESİ İÇİN KONUT BALONU OLUŞUMU VAR MIDIR?
  Esma Cibil | Gözde Kocabıyık TÜRKİYE’NİN YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜN GRUPLARINDAKİ İHRACAT REKABET GÜCÜNÜN BELİRLENMESİ: 2001-2021 DÖNEMİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
  Abdulbaki Pınar | Savaş Erdoğan TÜRKİYE EKONOMİSİNİN MAKROEKONOMİK PERFORMANSININ CRİTİC VE VİKOR YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇÜLMESİ (2011-2021)
  Aydoğan Günay TÜRKİYE’NİN ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİNİN İNCELENMESİ: 2001-2021 DÖNEMİ

   


   

  Zoom Linki: https://zoom.us/j/93078186370