0%

21. OTURUM – 23.12.2022 Cuma 14:00

Home / 21. OTURUM – 23.12.2022 Cuma 14:00
  23.12.2022 Cuma 14:00
  21. OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Esra PEKER
  Eyyüb Demir | Hüseyin Kahraman AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY KONUMDA BULUNAN 5 ÜLKENİN (ARNAVUTLUK, SIRBİSTAN, KARADAĞ, K.MAKEDONYA VE TÜRKİYE) TEKSTİL SEKTÖRÜNDEKİ REKABET GÜCÜNÜN KARŞILAŞTIRILMASI (2010-2020 DÖNEMİ)
  Tülin Turgut SAĞLIK VE EĞİTİM HARCAMALARININ BEBEK ÖLÜMLERİNE OLAN ETKİSİ: AZ GELİŞMİŞ 5 ASYA ÜLKESİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ
  Ayşe Esra Peker KADINLARIN SEÇMEN DAVRANIŞLARININ TEMEL BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ
  Ayşe Esra Peker İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Ayşe Esra Peker | Haşim Parlakdemir COVİD 19 SÜRECİNİN TÜKETİCİLERİN GIDA GÜVENLİĞİ ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ

   


   

  Zoom Linki: https://zoom.us/j/91470699597