0%

14. OTURUM – 23.12.2022 Cuma 09:00

Home / 14. OTURUM – 23.12.2022 Cuma 09:00
  23.12.2022 Cuma 09:00
  14. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Halim KAZAN
  Mahmut Özdemir POZİTİF ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ/PSİKOLOJİ: İYİMSERLİK DEĞİŞKENİ
  Sare Gürler AŞIRI İŞ YÜKÜNÜN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE İŞE BAĞLI GERGİNLİĞİN ARACI ROLÜ: İSTANBUL BAROSU’NA KAYITLI İŞ VERENE BAĞLI AVUKATLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  Emre Atalar TÜRKİYE’DEKİ TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN ÖRGÜTSEL ÇEVİKLİKLERİ VE SOSYAL İNOVASYON EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM SEVİYELERİNİN MODERATÖR ROLÜ
  Zekiye Dalboy | Aykut Bedük COVID-19 KAYGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK OTEL İŞLETMESİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Özlem Olgaç İŞE YABANCILAŞMA ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

   


   

  Zoom Linki: https://zoom.us/j/96050779614